menusearch
artconcept.ir

مجله هنری فرهنگی مفهوم هنر

ایده آلیسم یا آرمانگرایی در هنر

ایده آلیسم یا آرمانگرایی در هنر
یکی از اصطلاحات متداول در عرصه هنر، واژه ایده آلیسم یا آرمانگرایی است. وقتی می گوییم این اثر هنری یا محتوای فلان تابلو بر بنیان اندیشه و تفکر ایده آلیستی شکل گرفته، به چه معناست؟
ادامه مطلب

منظور از سبک هنری چیست؟

منظور از سبک هنری چیست؟
سبک یا شیوه هنری (استیل) ، عبارت از آن خصلت های صوری است که به یک اثر یا مجموعه آثار معین اختصاص دارد و آن ها را از سایر آثار متمایز می کند .
ادامه مطلب

نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه

نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه
نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه
اکنون شیوه ­هایی متفاوت برای آموزش صلح به ­کار برده شده­اند، اما در این زمینه از هنر کم­تر استفاده شده است. در راستای انجام این پژوهش، تعدادی اثر هنری به­­دست پژوهشگر خلق شدند و در چند نمایشگاه به نمایش درآمدند.
ادامه مطلب

نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه

نقش هنر در آموزش مفهومی جدید از صلح - رویکرد پدیدارشناسانه
اکنون شیوه ­هایی متفاوت برای آموزش صلح به ­کار برده شده­اند، اما در این زمینه از هنر کم­تر استفاده شده است. در راستای انجام این پژوهش، تعدادی اثر هنری به­­دست پژوهشگر خلق شدند و در چند نمایشگاه به نمایش درآمدند.
ادامه مطلب

منظور از سبک هنری چیست؟

سبک یا شیوه هنری (استیل) ، عبارت از آن خصلت های صوری است که به یک اثر یا مجموعه آثار معین اختصاص دارد و آن ها را از سایر آثار متمایز می کند .
ادامه مطلب

ایده آلیسم یا آرمانگرایی در هنر

یکی از اصطلاحات متداول در عرصه هنر، واژه ایده آلیسم یا آرمانگرایی است. وقتی می گوییم این اثر هنری یا محتوای فلان تابلو بر بنیان اندیشه و تفکر ایده آلیستی شکل گرفته، به چه معناست؟
ادامه مطلب
شرکت سازنده