menusearch
artconcept.ir

مجوز رسانه

(0)
(0)
مجوز رسانه
دیروز برای تجربه و امروز تدبیری برای فرداست گذشتگان راه بسیار پیموده اند و تجربه گذشتگان یادگار عظیم هنر امروز ماست و امروز با لطف منان با همت و تلاش  توانسته ایم این رسانه را پایه گذاری رسمی کنیم . پس در این راه مارا یاری دهید تا با شما هر روز پله های موفقیت را طی کنیم و آرزوی فردایی بهتر برای شماست .
 پروانه رسانه دیجیتالی غیر برخط مفهوم هنر به شماره ثبت 80286 به نام اقای مجید میرفندرسکی صادر گردیده است. 
 پروانه رسانه دیجیتالی غیر برخط مفهوم هنر به شماره ثبت 80286 به نام اقای مجید میرفندرسکی صادر گردیده است.
شرکت سازنده